אסנת בראל - תמלול קלטות מקצועי

תמלול קלטות ע"י תמלילנית מקצועית ועצמאית. ניסיון רב בעבודה עם מוסדות מחקר, חוקרים מתחומי האקדמיה השונים ופרוטוקולים

DVD ,עבודה עם קלטות אודיו, דיגיטליות

09-7661912     : טלפון  
050-7832542   : טלפון נייד
כפר סבא   : כתובת
osbarel@gmail.com     : (צור קשר (דוא"ל
Osnat Barel. Transcription, transcriber